Контакти

Относно обучения:


Петър Димитров

+359 894 07 79 80
training@pgnetpro.bg

Относно услуги за графичен дизайн:


Галина Димитрова

+359 896 76 77 71
design@pgnetpro.bg

Относно IT услуги:


Петър Димитров
+359 894 07 79 80
consulting@pgnetpro.bg

Относно други запитвания:+359 885 03 33 95
office@pgnetpro.bg
Свържете се с нас и в социалните мрежи: