Контакти

Обучения и IT услуги:


Петър Димитров

+359 894 07 79 80
training@pgnetpro.bg

Графичен дизайн:


Галина Димитрова

+359 896 76 77 71
design@pgnetpro.bg
Свържете се с нас и в социалните мрежи: