IT Услуги

Компютърни мрежи:


НОВО - Мрежа под наем!

Проектиране, изграждане и конфигуриране

Мониторинг, анализ и отстраняване на проблеми

VPN решения

QoS системи

Безжични мрежи

Hotspot системи

Отказоустойчиви решения

IT решения за малък и среден бизнес:


Консултантски услуги

Цялостни решения за IT инфраструктура

Изграждане и поддръжка VoIP телефония

Резервиране на IT услуги и Backup решения

Мониторинг на IT инфраструктура

Посещения на място и дистанционна поддръжка