Обучения

MikroTik Certified Network Associate
MTCNA
Този курс обхваща основните функции на RouterOS в жични и безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Успешно MTCNA сертифициране се изисква за полагане на изпит за инженерните нива.
Предварителни изисквания за курс MTCNA: познания по TCP/IP*.

Модул 1: Introduction
Модул 2: DHCP
Модул 3: Bridging
Модул 4: Routing
Модул 5: Wireless
Модул 6: Firewall
Модул 7: QoS
Модул 8: Tunnels
Модул 9: Misc

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни обучения преди курс MTCNA
MikroTik Certified Traffic Control Engineer
MikroTik Certified Wireless Engineer
MTCWE
Този курс обхваща разширените функции на RouterOS за безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCWE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCWE)*.

Съдържание на курс MTCWE:
Модул 1: Wireless Installations
Модул 2: Wireless Standard
Модул 3: Wireless Tools
Модул 4: Wireless Troubleshooting
Модул 5: Wireless Advanced Settings
Модул 6: 802.11n
Модул 7: Wireless Security
Модул 8: WDS and MESH
Модул 9: Wireless Bridging
Модул 10: Nstreme Protocol
Модул 11: Nv2 Protocol

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCWE
MikroTik Certified User Management Engineer
MikroTik Certified IPv6 Engineer
MTCIPv6E
Този курс обхваща общ преглед на IPv6 и имплементиране на IPv6 с RouterOS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCIPv6E: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCIPv6E)*.

Съдържание на курс MTCIPv6E:
Модул 1: Въведение в IPv6
Модул 2: IPv6 протокол
Модул 3: IPv6 пакет
Модул 4: IPv6 сигурност
Модул 5: Преходни механизми
Модул 6: Оперативна съвместимост

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCIPv6E
MikroTik Certified Routing Engineer
MikroTik Certified Inter-networking Engineer

Често задавани въпроси:

Какво включва обучението?

В повечето случаи обучението включва присъствие в клас, RouterBOARD оборудване по време на обучението, учебни материали, кафе паузи и обяд, изпит за сертифициране (по желание) + бонус: RouterOS L4 лиценз при успешен изпит. Можете да намерите точна информация в описанието за конкретното обучение.

Какво оборудване трябва да нося за обучението?

Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт (MS Windows се препоръчва за Winbox). Проверете описанието за конкретното обучение, за да видите, ако е необходимо да носите друго оборудване.

Искам обучение, което не е планирано. Как може да се осъществи?

Можем да проведем обучение на място, ако във вашия офис има подходящи условия. Свържете се с нас за повече информация, ние организираме и обучения по заявка.

Имам необходимите знания за този курс, мога ли просто да се явя на изпита?

Не, не можете. Трябва да присъствате на обучението, за да се явите на изпит.