Често задавани въпроси

Какво включва обучението?

В повечето случаи обучението включва присъствие в клас, мрежово оборудване по време на обучението, учебни материали, кафе паузи и обяд, изпит за сертифициране (по желание). Можете да намерите точна информация в описанието за конкретното обучение.
  

Какво оборудване трябва да нося за обучението?

Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Проверете описанието за конкретното обучение, за да видите, ако е необходимо да носите друго оборудване.
  

Искам обучение, което не е планирано. Как може да се осъществи?

Можем да проведем обучение на място, ако във вашия офис има подходящи условия. Свържете се с нас за повече информация, ние организираме и обучения по заявка.
  

Имам необходимите знания за този курс, мога ли просто да се явя на изпита?

Не, не можете. Трябва да присъствате на обучението, за да се явите на изпит.